+386 5 70 72 100 info@alfastreet.si

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.alfastreet.si

Splošne določbe

Ponudnik oziroma upravitelj spletne strani www.alfastreet.si (v nadaljevanju tudi: Alfastreet) je podjetje Počkaj proizvodnja pohištva in trgovina d.o.o., Partizanska cesta 129A, Sežana, 6210 Sežana, Slovenija, matična številka: 5635403000, davčna številka: SI67603793 (v nadaljevanju: Počkaj d.o.o.), s kontaktnimi podatki: info@alfastreet.si , telefonska številka: +386 5 70 72 100.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran Alfastreet in/ali se na spletni strani Alfastreet naroči na prejemanje E-novic in/ali katalogov.

S tem, ko uporabnik vstopi na spletno stran Alfastreet, jo uporablja, odpira povezave, bere vsebino, ipd, pomeni, da se strinja s temi Splošnimi pogoji uporabe spletne strani.

Ponudnik Počkaj d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb in posodobitev teh Splošnih pogojev. Morebitne spremembe prično veljati z dnem objave na spletni strani www.alfastreet.si. Nadaljnja uporaba spletne strani po objavljeni spremembi Splošnih pogojev, pomeni, da uporabnik soglaša s spremembami.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran Alfastreet, vključno z razdelki, podstranmi in obrazci, razen, če ni za posamezen del izrecno drugače določeno.

Vsebina spletne strani

Ponudnik na spletni strani Alfastreet uporabniku ponuja naslednje vsebine in informacije:

  • Slike in opise produktov
  • Kontaktni podatki nekaterih zaposlenih in distributerjev
  • Podatki o podjetju
  • Novice o podjetju
  • Reference

Če ponudnik na spletni strani objavi informacijo, pridobljeno iz drugih virov, se takšno informacijo objavi skupaj s povezavo do vira.

Ponudnik ima pravico, da vsebino prosto objavlja, spreminja ali odstrani s spletne strani Alfastreet brez kakršnegakoli predhodnega opozorila in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih ravnanj.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti vsebine spletne strani Alfastret. Uporabniku se lahko ob kakršnihkoli kršitvah in zlorabah delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletne strani Alfastreet.

Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

Ponudnik in upravitelj spletne strani, Počkaj d.o.o., je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in uredbo GDPR zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Informacije o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov so uporabniku na voljo v Politiki zasebnosti, ki je na spletni strani tudi dosegljiva na podstrani »zasebnost«.

Uporabnik, kot tudi vsak posameznik, lahko od ponudnika zahteva umik na spletni strani Alfastreet objavljenih osebnih podatkov – kamor sodijo tudi fotografije in video posnetki na katerih je uporabnik oz. posameznik prepoznaven. Pisno zahtevo po odstranitvi se naslovi na info@alfastreet.si. Ponudnik se zaveže, da bo po prejemu zahteve, osebne podatke čim prej odstranil iz spletne strani Alfastreet, pri čemer pa ponudnik ne odgovarja za objavo teh podatkov, fotografij ali posnetkov na drugih strežnikih in spletnih straneh tretjih oseb.

Uporaba spletnih piškotkov

Spletna stran Alfastreet za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Informacije o uporabi spletnih piškotkov in nastavitve spletnih piškotkov so uporabniku dostopne v Politiki zasebnosti.

Prijava na E-novice in/ali prejemanje katalogov

Ponudnik na spletni strani Alfastreet, uporabnikom ponuja naročilo na elektronske novice in/ali prejemanje katalogov. Uporabnik se na prejemanje E-novic naroči z enkratnim vpisom e-poštnega naslova v spletni obrazec. Po vpisu bo uporabnik prejemal E-novice na e-poštni naslov, ki ga je vnesel ob vpisu.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim ali pa se želi odjaviti od prejemanja E-novic, mora zahtevek za to poslati na elektronski naslov info@alfastreet.si.

Uporabnik se lahko na prejemanje brezplačnih katalogov naroči z enkratnim vpisom naslednjih podatkov v spletni obrazec: ime in priimek, e-poštni naslov, podjetje (če obstaja) in država, pri čemer v spletnem obrazcu na seznamu označi katere kataloge želi prejemati. Po vpisu, bodo uporabniku izbrani katalogi poslani na e-poštni naslov, ki ga je vnesel uporabnik.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim ali pa se želi odjaviti od prejemanja katalogov, mora zahtevek za to poslati na elektronski naslov info@alfastreet.si.

Ponudnik ne odgovarja za točnost, ažurnost in pravilnost podatkov, ki jih je v spletni obrazec vnesel uporabnik.

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Vsebina oglasnih elektronskih sporočil

Poslana oglasna sporočila bodo jasno in nedvoumno označena kot oglasna sporočila,
pri čemer bo pošiljatelj Alfastreet oz. ponudnik jasno razviden. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Izključitev odgovornosti pri uporabi spletne strani

Uporabniki spletno stran Alfastreet uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz tehničnih težav delovanja spletne strani Alfastreet oziroma kakršnekoli prekinitve delovanja spletne strani ali drugih motenj (kot so računalniški virusi, izpadi električne energije, ipd.)

Na spletni strani Alfastreet se lahko objavijo tudi povezave do spletnih strani tretjih oseb in socialnih omrežij, pri čemer ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo delovanje, varstvo osebnih podatkov in za tam objavljene vsebine in informacije.

Ponudnik ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost vsebine spletne strani Alfastreet oziroma na njej objavljenih informacij in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih vsebin in informacij. Poleg tega ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi uporabe vsebine spletne strani Alfastreet oziroma objavljenih informacij, vključno s škodo zaradi izgubljenega dobička ali okrnitve dobrega imena.

Avtorske pravice

Vsa vsebina spletne strani Alfastreet, vključno s celotno grafično podobo in grafičnimi elementi, je v izključni lasti ponudnika spletne strani in je pod avtorsko zaščito, razen tistih vsebin, ki so kot avtorsko prosto označene neposredno ob vsebini oziroma elementu.

Uporabniku je prepovedano vsakršno kopiranje in objavljanje vsebine spletne strani, v celoti ali delno, na drugih mestih, razen v primeru, da ponudnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

Prehodne in končne določbe

Za te Splošne pogoje velja slovensko pravo in pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.